Tvorba hier vo Flashi - prvá časť

Chcete sa dozvedieť ako vytvoriť svoju novú hru za krátky čas bez toho, aby ste ovládali zložité programovacie jazyky? Vystačíte si s obyčajným actionscriptom...

V tomto seriáli by sme sa bližšie pozreli na niektoré konštrukcie v actionscripte, ktorý je súčasťou programu Macromedia Flash MX 2004 Professional. V jednotlivých častiach si ich popíšeme na konkrétnom príklade. Vytvoríme jednoduchú hru. Naším cieľom pritom bude oboznámiť sa s tvorbou objektov ako aj s priraďovaním správania jednotlivým objektom.

Fo Flashi poznáme tri základné druhy objektov:


Poďme si teda jednotlivé objekty popísať. Movie Clip slúži na tvorbu animácií. Jednoducho povedané: Vytvoríme nejakú pohyblivú scénku, stlačíme F8 (klik insert - new symbol - Movie clip) a vybereme Movie Clip, zadáme jeho meno a potvrdíme OK. Týmto sme vytvorili krátku animáciu, ktorej neskôr môžeme meniť vlastnosti.
Button (tlačítko) už podľa svojho názvu slúži na stlačenie. Pri vytváraní tlačítok stačí popustiť uzdu svojej fantázii a môžeme vytvoriť najrôznejšie kombinácie. Podstatné je, že tlačítko sa vyvára veľmi podobne ako Movie Clip. Po jeho nakreslení stačí opäť stlačiť F8 a vybrať Button. Tým sme vytvorili objekt tlačítko, ktorý môžeme ďalej upravovať.
A posledným a zároveň aj najjednoduchším objektom je Graphics (grafika - obrázok). Ide len o to, že po nakreslení obrázku alebo jeho importovaní ho môžeme definovať jeho menom a následne meniť aj jeho vlastnosti.

Pri vytváraní našej malej hry použijeme už spomínaný actionscript. Na tomto mieste by som snáď spomenul len to, že budeme používať takzvanú bodkovú syntax (dot syntax). Ide o veľmi jednoduchý prístup k objektom a ich vlastnostiam. Napríklad si predstavme, že chceme skryť pravú ruku objektu postava. Urobíme to nasledovne (v prípade, že je objekt definovaný a pomenovaný správne):

_root.postava.prava-ruka._visible=false;

V ďalšej časti sa pozrieme na manipuláciu s časovou osou a povieme si niečo o načítavaní *.swf súborov v prehliadači.Ján Hruboš, j111@azet.sk
Stiahnuté z Developer.sk