Registrácia odtlačkom prsta

Náklady, ktoré vznikajú stratou izbových kľúčov a magnetických kariet, odhadujú prevádzkovatelia hotelov a ubytovacích zariadení na dve eurá na osobu a na noc. Keď vezmeme do úvahy počet prenocovaní, ktorý sa v roku 2002 vyšplhal v Nemecku na vyše 270 miliónov, je rozsah celkovej škody očividný.

Registrácia odtlačkom prsta

Náklady, ktoré vznikajú stratou izbových kľúčov a magnetických kariet, odhadujú prevádzkovatelia hotelov a ubytovacích zariadení na dve eurá na osobu a na noc. Keď vezmeme do úvahy počet prenocovaní, ktorý sa v roku 2002 vyšplhal v Nemecku na vyše 270 miliónov, je rozsah celkovej škody očividný.

Na veľtrhu bezpečnostnej techniky Security v Essene predstavil Siemens riešenie na báze biometrického rozpoznania osôb, ktoré robí z kľúčov len pozostatok z minulosti. V budúcnosti bude stačiť na otvorenie dverí dotknúť sa kremíkového senzora a dvere sa otvoria akoby neviditeľnou rukou. Pri registrácii na recepcii mobilný čítací prístroj nasníma biometrické znaky dvoch špičiek prsta daného hosťa. Pri dotyku senzora registruje až 65 000 miniatúrnych senzorových prvkov kapacitné zmeny, ktoré sú pri kožných ryhách menšie ako pri kožných líniách. Z týchto údajov sa zostaví obraz odtlačku prsta v sivej škále s vysokým rozlíšením. Z neho sa viacerými matematickými operáciami vyčítajú takzvané minúcie. Minúcie sú charakteristické miesta alebo body odtlačku prsta, ako sú potné žľazy, priesečníky, rozvetvenia a koncové body rýh, línie a brázdy, ktoré slúžia na zhotovenie špecifického vzoru danej osoby, ktorý potom slúži ako referencia pre neskoršie rozpoznanie.

Proces nasnímania odtlačku hosťa trvá 30 sekúnd. Zakódované a komprimované údaje sa zároveň uložia v hotelovom počítači a v čítacom prístroji pri dverách hotelovej izby. Keď hotelový hosť príde k svojej izbe a položí prst na čítacie zariadenie pri dverách, porovnajú sa uložené biometrické znaky s tými, ktoré boli práve nasnímané. Pri overovaní sa vygeneruje identifikačné číslo, ktoré centrálnemu uzamykaciemu zariadeniu signalizuje, aby otvorilo dvere. Všeobecne je tento druh biometrickej kontroly osôb veľmi vhodný pre oblasti a zóny s prístupovými obmedzeniami. Pre miesta, kde sú ešte vyššie požiadavky na bezpečnosť a je nutné preveriť väčší počet ľudí, možno bezpečnostný systém kombinovať s PIN kódom. Oblastí použitia je veľa, napríklad v bankách, úradoch, klinikách, letiskových budovách, domovoch dôchodcov, výskumných ústavoch, ako aj pri kontrole vstupu do kokpitu lietadla.

Beata Kujanova,
Stiahnuté z Developer.sk