Priklady v C. 1.čast.

Seriál určený začiatočníkom, ktorí sa postupne chcú zoznámiť s C formou príkladou. V tejto časti je 8 zadaní
a riešenia na tieto zadania. Ide o základné výpisy, použitie printf() ...

Zdravím všetkých programovaniachtivých nadšencov. Vítam Vás pri prvej časti seriálu o progamovaní v jazyku C.
Dnes si na príkladoch precvičíte základné výpisy, printf(), escape znaky ... A keďže je jeden príklad nad 1000 slov, poďme hneď na to.
Poznámka : /* toto sú komentáre */, zvyknite si ich písať už od začiatku, aby pri veľkom programe ste nestratili prehľad.
Happy_programming:-)

Príklad č.1
Napíšte program, ktorý vypíše nasledujúci text :
James Som / "Agent 007" / # 150% zaruka #
Spol. s rucenim neobmedzenym

#include<stdio.h>	

main() {
 /* slash '/' sa vypise normalne, 
 * pred uvodzovky musime dat backslash '',
 * percenta musime zdvojit, 
 * n = odriadkovanie
 */
 printf("Som Bond / "Agent 007" / # 150%% zaruka # n");
 printf("Spol. s rucenim neobmedzenymn");
}Príklad č.2
Napíšte program ktorý načíta znak (ASCII) a vypíše znak s hodnotou o jedno vyššou. napr:
načítane : A
výpis : B

#include<stdio.h>

main(){
	
 int znak; /* definovanie premmenej na nacitanie, 
         * znak sa definuje ako celociselny typ int.*/

 znak = getchar();  /* nacitanie */
 putchar(znak+1);  /* vypis hodnoty o jedno vacsej */
 putchar('n');  /* odriadkovanie, musia byt apostrofy */
	
}


Príklad č.3
Napíšte program ktorý načíta celé dekadické číslo (0 .. 255), a vypíše jeho hexadecimálnu hodnotu. napr:
nacitane : 127
vypis : 127 = 7Fh

#include<stdio.h>

main() {
 int cislo;
	
 printf("Zadaj cislo 0..255 : ");
 scanf("%d",&cislo);  
 /* nacitanie cisla '%d' pre dekadicke cislo,*/
 /* nazabudnite na '&' pred premmenou */

 /* vypis, '%d' pre cislo, * '%X' pre hexadecimalnu /*
 /* hodnotu cisla velkymi pismenami */
 printf(" %d = %Xh n",cislo,cislo);
}


Príklad č.4
Napíšte program, korý pripočíta 25% daň. napr:
Zadajte cenu bez dane : 100
Cena s 25% danou je : 125

#include<stdio.h>

main(){
 int cena;

 printf("Zadajte cenu bez dane : ");
 scanf("%d",&cena);	/* nacitanie ceny */

 /* vypis ceny s 25 % danou
 * vypis je typu float (%f) na 2 desatinne miesta
 */
 printf("Cena s danou 25%% je : %6.2f n",cena * 1.25);

}


Príklad č.5
Napíšte program, ktorý vypočíta obsah obdĺžnika.


#include<stdio.h>

main(){
 int a,b;

 printf("Zadaj sirku a vysku obdlznika: n");
 scanf("%d%d",&a,&b);
 printf("Obsah obdlznika je %dn",a*b);
}


Príklad č.6
Napíšte program, ktorý načíta reálne číslo a vypíše jeho celočíselnú časť. napr.:
načítané :25.14
výpis :25
#include<stdio.h>

main() {
 float cislo;
 int cele;

 printf("Zadaj realne cislo : ");
 scanf("%f",&cislo);

 /* I.sposob - vypis na 0 des. miest */
 printf("Celosiselna cast I: %6.0f n",cislo);

 /*II.sposob - celociselne delenie */
 cele = cislo / 1; 
 printf("Celociselna cast II. : %dn",cele );
}


Príklad č.7
Napíšte program, ktorý načíta 3 veľké pismená a vypíše ich malé.


#include<stdio.h>

main(){
 int p1,p2,p3;
 
 printf("Zadaj 3 velke pismena - za sebou bez medzierky.n");
 
 p1 = getchar();
 p2 = getchar();
 p3 = getchar();
		
 /* v ASCII tabulke su male od velkych vzdialene o 32 znakov*/
 /* namiesto cisla mozeme napisat rozdiel : 'A' - 'a'*/
 printf("Male pismena su %c, %c, %cn",p1+32,p2+32,p3+32);
}Príklad č.8
Napíšte program, ktorý načíta 3 reálne čísla a vypíše ich aritmeticky priemer na 2 des. miesta.

#include<stdio.h>

main(){
 float a,b,c;

 printf("Zadaj 3 realne cislan");
 scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
	
 printf("Aritmeticky priemer je %6.2f n",(a+b+c)/3);
}To je nadnes všetko, nabudúce sa pohráme s cyklami - základné riadiace štruktúry v C. :-)
==btM=2003:-)==

btm, antx (at) pobox.sk
Stiahnuté z Developer.sk