Macromedia Flash [6. časť] - Grafika

V minulej časti sme sa oboznámili s jednotlivými panelmi vo flashi. Dnes si podrobnejšie preberieme grafiku a panel tools (nástroje). Dozviete sa, na čo panel slúži, a čo všetko dokáže.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že panel "Tools" slúži na vytváranie, modifikovanie a prácu s vektorovými objektami - ináč povedané pomocou tohto panela sa vytvára vektorová grafika. Bitmapovú grafiku nie je možné vytvárať - jedine importovať ako súbor (fotografie a pod...)

Bitmapova grafika
Bitmapová grafika predstavuje obrázok zložený z pixelov v súradnicovej sústave x,y. Nevýhodou bitmapovej grafiky je jej relativne veľká pamäťová náročnosť. Obrázok v bitmapovej grafike nie je možné ľubovoľne zväčšovať - potom to dopadne podobne ako na 1. obrázku

Vektorová grafika
Vektor - to už je niečo iné: Obrázok sa neukladá ako sústava pixelov [x,y]. Každý vektorový obrázok sa skladá z veľkého množstva pod-objektov: kriviek, čiar, ... Keď editujete vektor, meníte proporcie čiar, kriviek, z ktorých sa vektor skladá. Výhodou vektora je oveľa menšia pamäťová náročnosť, v porovnaní s podobným bitmapovým obrázkom (závisí od štruktury).
Príklad: Predstavme si úsečku. V bitmapovej grafike sa takýto obrázok uloží ako sústava pixelov, pričom veľkosť súboru bude rovnaká, ako keby sa ukladala plnohodnotná fotografia. (Platí v prípade, že neuvažujeme kompresiu)
Rovnaký obrázok uložený ako vektor bude obsahovať iba súradnice koncových bodov úsečky.

Nevýhodou vektorovej grafiky je fakt, že sa dajú ukladať iba geometricky definovateľné obrázky - v žiadnom prípade neuložíte fotografiu ako vektor.
Bitmapová grafikaVektorová grafika


Panel nástrojov - "tools"
Vráťme sa však k panelu tools. Ako som spomenul, slúži výhradne na tvorbu vektorovej grafiky:


Pri práci s nástrojmi panela "tools" môžete meniť podrobnejšie nastavenia každého nástroja v paneli "property inspector". Napríklad: Ak z panela tools zvolíte nástroj na vkladanie textov - "text", property inspector automaticky ponúkne podrobnejšie nastavenia, v tomto prípade nastavenie veľkosti a typu písma.

Objekty, ktoré vytvárate použitím kresliacich nástrojov budú mať automaticky aktuálne zvolenú farbu. Farbu vybraných objektov môžete meniť buď pomocou Miešača farieb - Color mixer, alebo priamo pomocou panela "tools".

Pri zložených objektoch (geometrických útvaroch a pod.) je možné vybrať jednotlivé elementy daného objektu. Napríklad pri obdĺžniku je možné vybrať samostatne každú zo strán, a potom meniť jej vlasnosti.

Prekrývanie objektov (shapes overlapping)
Vo Flashi môžete objekt umiestniť tak, že bude prekrývať iný objekt. Tým dôjde k "rozrezaniu" jedného spodného objektu vrchným. Rozrezané čati sú chápané ako dve samostatné jednotky, na ktoré možno uplatniť úpravy osobitne. Typickým príkladom môže byť rozrezanie nejakého geometrického objektu čiarou:
Nabudúce: podrobnejšie použitie jednotlivých nástrojov

Dev, noemail@noemail.com
Stiahnuté z Developer.sk