Bezdotykový odtlačok tváre umožňuje lepšiu identifikáciu osôb

Neustále narastajúce požiadavky obyvateľov na bezpečnosť viedli k množstvu biometrických pokusov na automatickú identifikáciu osôb.

Na letisku, v banke, na vrátnici firmy a pri mnohých iných príležitostiach je dôležitá presná identifikácia osôb. Použité biometrické procesy musia poskytovať vysokú bezpečnosť identifikácie. Okrem toho by nemali byť finančne náročné a mali by pracovať veľmi rýchlo a pokiaľ možno aj bezdotykovo. Tieto požiadavky spĺňa súčasná identifikácia osôb na základe videosnímok tváre, pri ktorej sa vyhodnocujú charakteristické geometrické znaky tváre. Slabou stránkou tohto procesu je však mnoho faktorov, ako napríklad osvetlenie alebo držanie hlavy, ktoré ovplyvňujú kvalitu videosnímky, a tým aj bezpečnú identifikáciu.

Byť nezávislým od vedľajších efektov umožňuje trojdimenzionálny odtlačok tváre. Predpokladom praktického prevedenia je rýchla identifikácia a nevýrazné zvýšenie nákladov oproti dvoj-dimenzionálnej identifikácii.

Vedci spoločnosti Siemens Mnichov – Neuperlach majú riešenie tohto problému: na trojdimenzionálne zobrazenie je na tvár premietaný model z paralelných farebných čiar. Takto osvetľovaná tvár sa sníma farebnou videokamerou. Ak sa model premieta na vyvýšeninu alebo do priehlbiny, odchyľujú sa čiary od svojho rovného priebehu. Odchýlky jednotlivého obrazového bodu závisia aj od polohy projektora, kamery a veľkosti vyvýšenia resp. priehlbiny. Použitím rôznych farieb sa dosiahne jednoznačné priradenie obrazového bodu a rôznych geometrických veličín. Týmto postupom sa podarilo vedcom spoločnosti Siemens v priebehu 40 ms prepočítať kompletný trojdimenzionálny obraz tváre s presnosťou 0,2x0,2x0,2 mm. V druhej fáze sa tento počítačový odtlačok vyhodnocuje klasickými metódami identifikácie.

Skúšky so živými osobami preukázali malú možnosť chybnej identifikácie a oklamania. Je tak napríklad nezmyselné ponúknuť kamere namiesto živej tváre iba fotografiu.

Súčasťou tejto tlačovej správy je aj obrázok, ktorý nájdete na:
http://www.siemens.com/ct-bild/ct200301002
Viac informácií nájdete na: www.siemens.de/PoF.


Beata Kujanova,
Stiahnuté z Developer.sk