Macromedia Flash [4. časť]

V dnešnej časti seriálu o flashi sa budeme venovať spúštaniu a exportovaniu flash projektov.


Počas vývoja projektu je potrebné kontrólovať jeho chod buď čiastkovým prehrávaním animácií, alebo testu projektu ako celku. Flash dovoľuje prezerať animácie priamo v vývojovom prostredí flashu (uvedením playhead na časovej osi do pohybu pomocou tlačítka play), alebo spustením animácie v samostatnom okne flash player, prípadne vo webovskom prehliadači.

Spúštanie animácie priamo vo vývojovom prostredí

je vhodné na čiastkové spúštanie práve editovanej animácie. Toolbar s ovládacími prvkami (start/stop/pause) zobrazíte v ponuke Window > Toolbars > Controller. Súčasti Controller toolbaru sa nachádzajú aj priamo v ponuke Control

Globálny test projektu - test movie command

Množstvo animácií s interaktívnymi funkciami nie je možné spustiť priamo vo vývojovom prostredí. Na otestovanie animácie je nutné projekt exportovať do finálneho formátu swf. V Control menu je možné exportovať a spustiť aktuálne otvorený dokument použitím príkazu Test Movie. Test projektu vo Webovskom prehliadači

Kedže flash má svoje nezanedbateľné uplatnenie na internete, a flash animácie sú súčasťou mnohých www prezentácií, možnosť testovať projekty priamo vo web prehliadači je samozrejmosťou.

Pre export a následné otvorenie projektu vo webovskom prehliadači zvoľte: File > Publis Preview > HTML

Poznámka: Flash pri exporte ukladá swf súbor do toho istého adresára, v ktorom je uložený aj zdrojový súbor

Použitie Movie Explorer-a

Movie explorer poskytuje pohodlné prezeranie a organizáciu obsahu dokumentov. Obsahuje hierarchický zoznam aktuálne používaných elementov. Movie explorer dokáže odfiltrovať jednotlivé elementy podľa druhu: text, graphics, buttons, movie clips, importované súbory, atď...

Movie explorer má kontextové options menu, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú upravy na zvolenej položke.

Movie Explorer


Pre zobrazenia nástroja "Movie Explorer" zvoľte v menu položku Window > Movie explorer.

Dev, noemail@noemail.com
Stiahnuté z Developer.sk