Počítače pomáhajú liečiť a žiť

Iniciatíva Počítače pomáhajú liečiť a žiť vznikla v roku 1983. Pomáha postihnutým ľuďom v prístupe k informačným a komunikačným technológiám, aby sa ich život stal prostredníctvom technologických riešení ľahším.

Bratislava, 22. mája 2003 Počítače pomáhajú liečiť a žiť Iniciatíva Počítače pomáhajú liečiť a žiť vznikla v roku 1983. Pomáha postihnutým ľuďom v prístupe k informačným a komunikačným technológiám, aby sa ich život stal prostredníctvom technologických riešení ľahším. Prvým cieľom bolo vyskúšať počítačom podporovanú liečbu obetí havárií, ktoré mali mozgovo-lebečné poranenia a potrebovali zvláštnu klávesnicu. V rámci tohto projektu Siemens podporil vývoj vyše 30 zvláštnych klávesníc, prepínačov, senzorov a vstupných zariadení. Výskumníci vychádzali z klinických postupov a terapeutickej praxe. Požiadavky na vstupné zariadenia sa líšia podľa charakteru postihnutia. Ľudia, ktorí kvôli zraneniu rúk alebo mozgovej porážke nemôžu písať, potrebujú iný typ klávesnice, ako tí, ktorí majú iné obmedzenie pohybových funkcií. Reumatici zápasia s inými problémami ako ľudia, ktorí stratili schopnosť hýbať rukami, alebo dokonca o ruky prišli. Ochrnutí, ktorí dokážu hýbať len hlavou, môžu využívať hlavovú myš. Počítaču dávajú pokyny pohybmi hlavy. Iným druhom pomoci je Braillova klávesnica, ktorá umožňuje používať počítač aj nevidomým. Zorientovať sa v internete im pomáha špeciálny webovský browser. Všetky klávesnice a pomôcky sa môžu napojiť na počítače, ktoré sa používajú pri liečbe, v škole, doma alebo v zamestnaní. V 220 rehabilitačných strediskách sa doteraz zriadilo 900 terapeutických a pracovných miest pre postihnutých. Pracovať a cvičiť na nich bude 3 700 pacientov, ktorí sa liečia alebo sú na rehabilitácii. Iniciatíva Siemensu na pomoc telesne postihnutým siaha aj do internetových kaviarní. V spolupráci s verejnými i súkromnými organizáciami pomoci, poskytuje pomoc aj ľuďom v sociálnej núdzi. Na zlepšenie ich života poskytuje počítače, výučbu práce s nimi a tréning v oblasti internetu. Podpora zahŕňa hardvérové vybavenie i špeciálny výučbový program. Ďalšie informácie o projekte Počítače pomáhajú liečiť a žiť nájdete na stránke http://www.siemens.de/chh

Beata Kujanova,
Stiahnuté z Developer.sk