Práca s textom v Štýloch [4.časť seriálu o CSS]

Vo štvrtej časti nášho seriálu o CSS sme sa venovali atribútu COLOR a farbám všeobecne. Dnes si posvietime bližšie na formátovanie textu.


Táto téma úzko súvisí s farbami, takže ak ste náhodou neštudovali tretiu časť.

Takže aké možnosti máme pri formátovaní textu v HTML dokumentoch pomocou Kaskádových Štýlov ? Dalo by sa povedať že takmer neobmedzené. CSS nám dovoľujú učinnú správu, kontrolu a mnohostrannú konfiguráciu všetkých atribútov textu, ako sú : CSS taktiež vinikajú variabilitou zadefinovaných atribútov. Tieto môžeme zadefinovať v bodoch, percentách. inchoch. Všetky vlastnosti môžu byť zoskupené v jednotivých skupinách, ktoré následne aplikujeme na jednotlivé časti HTML dokumentu.

Ako vieme štýly môžu byť zadefinované tromi spôsobmi : My sa budeme tento krát venovať iba spôsobu kedy je CSS zadefinované priamo na stránke medzi tagmi HEAD. Pozrime sa na jeden príklad:

<HTML><HEAD>
<TITLE>CSS príklad - lekcia 04</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H1 {
font-size: 30pt;
font-family: Helvetica, Arial;
font-style: normal;
font-weight: bold;
color: silver;
text-indent: 5in;
background: -->
</STYLE>
</HEAD>>
<BODY BGCOLOR="<H1>
Developer.sk</H1>
</BODY>
</HTML>

A takýto bude výsledok:

Developer.sk

Z príkladu je zrejmé o čo nám išlo. V preddefinovanej sekcii, medzi tagmi STYLE, sme si určili že nadpis typu H1 bude veľkosti 30pt, typ písma - Helvetica alebo Arial, štýl písma - normal, váha - bold (tučné), farba - strieborná, farba pozadia - žltá, atď. Následne keď si už vyvoláme nadpis H1 v tele HTML dokumentu dostaneme výsledok ako vidíme vyššie. Žiadne iné parametre pri H1 už nie sú.

Na budúce si povieme čo to o ďalšom "skrášlovaní" textu na našich stránkach pomocou CSS.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk