CSS - Cascading Style Sheets [úvod]

Kaskádové štýly, alebo CSS [ Cascading Style Sheets], sú veľmi silným nástrojom pre vývojárov a tvorcov web stránok.


Povedané trochu nadsadene, CSS vytvárajú konzistenciu medzi videním, cítením html stránok a ich zobrazením. Ich silnou zbraňou sú veľké možnosti kontroly nad designom a samotným tvorením stránky.

V tomto seriáli Vás naučíme ako pracovať s CSS, na čo si treba dávať pozor pri štýloch a ako ich začleňovať do Vašich stránok. Na zobrazenie stránok a všetkých nových vlastností, obohatených o CSS, treba použiť prehliadače MS Internet Explorer 4.0+,5.0+, alebo Netscape 4.0+. Aj keď treba povedať, že Netscape v terajšej verzii svojich prehliadačov, nepodporuje CSS v takej miere ako MS IE a je od neho v tejto oblasti trošku pozadu. Plnú podporu CSS sĺubuje Netscape v päťkovej verzii svojho prehliadača, ktorý ma byť k dispozícii koncom tohto roku.

Dnes sa zameriame na prvé úvodné slová o Kakádových štýloch.
CSS ponúkajú web designérom dosť nástrojov a funkcií na publikovanie a správu web sajtov. S CSS môžeme špecifikovať napríklad veľkosť FONTov písma, atribúty FONTu (italics, podčiarknutý, atď.), zarovnanie odstavcov, farby, medzery, pozície a veľa ďalších.

Použitím CSS môžeme aplikovať rôzne atribúty jednotlivých tagov na stránke. Tieto atribúty sa vyjadrujú pomocou "predpisov". Každý predpis je priradený jednému selektoru, napríklad P, FONT, A a podobne, ktoré sa následne na to použijú na stránke. Napríklad chceme nastaviť tag <P> na zobrazenie nasledovných parametrov textu: písmo font - Ms Sans Serif, veľkosť 12 bodov, so žltým pozadím.
Použijeme nasledovný predpis:

P { font-family: "ms sans serif";
font-size: 12pt; background-color: yellow; }

Poďme si skúsiť začleniť nejaký štýl do html stránky. Najskôr si ukážeme klasickú html stránku bez štýlov.

<html>
<head>
<title>Vitajte na mojej domovskej stránke</title>
</head>
<body>
<h1>Vitajte na mojej domovskej stránke</h1>
<p>Dnes si skúšame CSS</p>
</body>
</html>

No a teraz ideme na ostro už s Cascading Style Sheets:

 <STYLE TYPE="text/css"><!--
P { font-family: "ms sans serif";
font-size: 12pt;
background-color: yellow; }
H1 { font-family: "impact, arial";
font-size: 35pt;
color: red; }
--></STYLE>

Dôležité je dodržať medzery a znakové konvencie, inak by zobrazenie stránky nemuselo zodpovedať nastaveniu CSS.

Toľko na dnes, na budúce budeme pokračovať druhou časťou o CSS, takže dovtady sa majte krásne :-)

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk