Autorun CD

Tento článok je určený začiatočníkom, ktorí by si chceli vytvoriť autorun s pekným logom pri napaľovaní CDčka.


A ako vlastne Autorun funguje:
Po vložení CD do mechaniky sa "spustí" súbor autorun.inf a ten spustí program *.exe. Vcelku jednoduché. Ja osobne používam autorun na spúšťanie dokumentov HTML takže programik *.exe následne spustí *.htm

autorun.inf:
Názou musí byť presne taký ako je uvedený hore. Jedná sa o obyčajný poznámkovy blok. Takže som si vytvoril autorun.txt a do vnútra napísal

[autorun]
OPEN=AUTORUN 
icon=hsf.ico


Pričom OPEN= "názov preogramu ktorý sa má spustiť - ja som si ho nazval autorun.exe"
icon=" názov ikony" - táto zmení ikonu CD-ROM mechaniky na vašu ikonu. Nie je to ale povinné

Teraz súbor uložte a už len jednoduch zmeňte príponu z .txt na .inf . Jednoducho napríklad vo Windows Commander. A tým máte hotový súbor autorun.inf

autorun.exe
Je to vlastne len jeden formulár s grafikou ktorá reprezentuje logo zobrazené tesne pred spustením samotného CD.

Takže som si vytvoril vo VB formulár na ktorý som umiestnil grafiku predstavujúcu logo a plus časovač TIMER1

samotný kód programu je nasledovný:

Private Sub Form_Load()
 Timer1.Enabled = True
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
 strSubor = App.Path & "Index.htm" 
 x = Shell("C:\Program Files\Internet Explorer
   \IEXPLORE.EXE" & " " & strSubor, vbNormalFocus)
 Timer1.Enabled = False
 Unload Form1
End Sub


strSubor = App.Path & "Index.htm"

index.htm je súbor ktorý chcem spustiť a musí sa nachádzať v rovnakom adresáry ako autorun.exe. Do vlastností TIMER1 treba dať čas ako dlho má byť logo zobrazené.

Uložil ( alebo vytvoril) som si ho ako autorun.exe

To je všetko a som si istý, že to asi nieje najjednoduchšie riešenie, ale funguje.

Benjo, admin@hsf-ids.sk
Stiahnuté z Developer.sk