Apache Web Server 2.časť - inštalácia

V prvej časti nášho seriálu sme si povedali základné veci, popísali postavenie servera Apache medzi ostatnými HTTP servermi a dnes sa začneme zaoberať bližšie jeho inštaláciou a konfiguráciou.


HTTP server Apache je primárne určený a pôvodne bol pripravovaný pre systémy Unix, teda je optimalizovaný pre unixové systémy ako: Solaris, FreeBSD, alebo Linux. Avšak obrovská popularita tohto softwaru na internetovom poli prinútila tvorcov vytvoriť verziu Apacha aj pre platformu Windows.

Download serveru Apache.

Apache 1.3.x je navrhnutý pre systém Windows NT 4.0 a určený vo verzii pre windows pre použitie na procesoroch Intel. Výrobcovia udávajú, že Apache by mal dobre bežať aj pod Windows 95-8 a Windows NT 3.5.1, ale tieto systémy nie sú riadne otestované. Samotná inštalácia systému je veľmi jednoduchou záležitosťou, takže nemala by robiť problémy ani začiatočníkom. V prvom rade je potrebné stiahnuť si z Internetu, zo servera www.apache.org, tú distribúciu Apache, ktorú potrebujete pre Váš systém. V našom prípade pre platformu windows. V súčatnosti je aktuálna verzia 1.3.6. Súbor by mal byť s koncovkov .exe, jedná sa o už skompilovanú verziu Apacha, určenú priamo k inštalácii. Stiahnúť si samozrejme môžte aj distribúciu s koncovkou .zip, táto verzia je v podobe zdrojových kódov a je je určená pre kompiláciu.Skompilovať si môžte Apache k obrazu svojmu a vyľadiť si ho podľa Vašich želaní, napríklad pomocou Visual C++.

Samotná inštalácia

Spustite súbor s koncovkov .exe, ktorý ste si stiahli z Internetu. Inštalačný sprievodca sa Vás bude pýtať na nasledujúce veci:

Konfigurácii a prvé spustenie Apacha.

Po inštalácii Vám ešte nový web server spustiť nepôjde. Musíte predtým ešte zrealizovať pár krokov v konfigurácii. Takže sa nastavte do adresára c:\Apache a otvorte si v nejakom textovom editore súbor httpd.conf, ktorý sa nachádza v tomto adresári. Jedná sa o najdôležitejší konfiguračný súbor v Apachovi, takže si dávajte pozor aby ste nepokazili niektoré dôležité nastavenia. Pre istotu si ho môžte radšej odzálohovať. V súbore httpd.conf nájdite položku

Spustenie HTTP servera Apache sa môže uskutočniť dvomi postupmi.

Pokiaľ chcete nainštalovať Apache ako servis, musíte vykonať nasledujúce kroky: spustite voľbu "Install Apache as service (NT only)" zo Štart menu Po tomto môžte spustiť Apache pomocou Control panela a záložky Services. Iná alternatíva na spustenie Apache je ručné spustenie s konzoly pomocou príkazu:

 
NET START APACHE

a vypnutie servisu pomocou príkazu:

 
NET STOP APACHE

Inštalovať Apache ako Windows NT servis môžte nasledovne::

 
apache -i

a odinštalovať Apache NT servis:

 
apache -u

Spustiť Apache z príkazového riadku je možné vo Windows 9x pomocou príkazu:

 
apache -s

Apache sa po zadaní tohto príkazu spustí v samostatnom okne. Zastaviť ho je možné po zadaní CTRL-C.

Zastavenie servera z iného okna (shutdown web servera).

 
apache -k shutdown

Ale pozor, tento príkaz je možné použiť iba vtedy, keď máte nainštalovanú verziu Apache 1.3.3 a novšiu. V starších verziách je možné použiť iba klávesovú skratku CTRL-C.

Reštartovať web server je možné pomocou príkazu:

 
apache -k restart

Taktiež v tomto prípade platí to isté ako pri predchádzajúcom príkaze so -shutdown. Môže sa použiť len vo verzii 1.3.3 a vyššej.

Keď sa Apache nespustí, je potrebné nazrieť do error logov, konkrétne do adresára c:\Apache\logs. Po spustení Apacha sa usadí na porte 80 a očakáva požiadavky. Korektne spustený web server otestujete tak, že napíšete do adres. riadku Vášho prehliadača názov Vášho servera (http://www.vas_server.sk), alebo localhost (http://localhost). Apache by mal ukázať svoju úvodnú obrazovku spolu s oznamom o korektnom spustení:

It Worked! The Apache Web Server is Installed
on this Web Site!

V budúcej časti budeme pokračovať v konfigurácii Apacha.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk