Apache Web Server 1.časť - pár slov na úvod

V dnešnom pokračovaní nášho seriálu by sme si mali čo to povedať o najznámejšom HTTP (Web) servery na internete. Nazýva sa Apache a jeho vznik sa datuje od roku 1995. Od tej doby sa dokázal tento výnimočný program dostať až na samý vrchol medzi najznámejšie web servre.


Ako napríklad Microsoft Internet Information Server, alebo Netscape Enterprise Server. Ba čo viac, systémom štart cieľ sa dostal na prvé miesto a v dlhodobom výhľade zanecháva za sebou obidvoch konkurentov s výrazným náskokom.

Názov Apache, ktorý použili tvorcovia na pomenovanie tohto programu nevychádza z pomenovania nejakého indiána, ale zo slov A patch, ktoré vyjadrujú zloženie Apacha z veľkého množstva patchov (prídavných modulov). Pre Apache hovorí ešte jedna skutočnosť. A síce je zadarmo a to je dosť nezanedbateľná výhoda.

S počtom inštalovaných serverov na celom internete, ktorý presahuje počet 1,5 mil., si zachováva neohrozené absolútne postavenie. Apache bol a je vyvýjaný skupinou programátorov a základnou filozofiou pri jeho vývoji bolo navrhnúť software, ktorý bude reprezentovať kvalitný web server pre platformu UNIX a svojou modularitou a konfigurovateľnosťou sa stane dôstojným produktom v tejto oblasti.

Po plnom adaptovaní sa na UNIX, rozširuje svoje pôsobenie a v roku 1997 sa začína aklimatizovať aj v prostredí Windows. Základný rozdie medzi Unixovou a Windowsovou verziou Apacha je ten, že verzia pre Windows sa dodáva už v skompilovanej forme binárnych súborov, kdežto Unix verzia sa dodáva ako zdrojové súbory plus konfiguračné súbory. Konfiguračné súbory sa upravujú ručným editovaním, pod Unixom v editoroch Vi, alebo Joe, pod Windowsom napríklad v Notepade. Ku samotnej inštalácii a konfigurácii si ale povieme v ďalšej časti.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk