Apache Web Server - úvod k mini seriálu

V tomto seriály, ktorého prvú časť dnes uvádzame, sa bližšie zoznámime s najznámejšími web servermi, ktoré fungujú na internete. Web server, teda software, ktorý sprostredkúva komunikáciu medzi www serverom a užívateľom, okrem toho zabezpečuje publikovanie dát na internete.


Tento software, ktorý zaznamenal od nástupu Internetu veľký pokrok, čo sa týka vývoja a funkcií v rámci internetových služieb ako sú: www, ftp, gopher, služby elektronickej pošty [SMTP] a iné. Dnešné web servre, okrem základných funkcií, majú veľké množstvo doplnkových funkcií, sú rôzne konfigurovateľné a vďaka prídavným modulom aj nadstavbovo modulárne.

V súčastnej dobe, keď sa dosť výrazne začína presadzovať fenomén e-commerce (teda elektronického obchodovania), sa veľký dôraz kladie na spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť a v neposlednom rade na funkčnosť.

Najväčšími hráčmi na tomto poli sú softwarové prodkty známych a veľkých firiem v oblasti IT, až na jednu vínimku, ale sem sa dostaneme troch neskôr. Jedná sa o tieto systémy:

Momentálne, ale aj v dlhšom časovom horizonte, si jednoznačne prvú pozíciu drží web server Apache, ktorého momentálnu pozíciu vyjadruje percentuálny podiel vzhľadom k ostatným web serverom. Apache má v súčastnosti 57% podiel na trhu, za ním Microsoft IIS, s výrazným odstupom sa udržuje zhruba na 23%. Detailný graf počtu všetkých web serverov si môžte pozrieť na grafe. Údaje každomesačne zverejňuje Netcraft.

Podľa májových štatistík sa Apache prehupol cez magickú hranicu 3.000.000 serverov a zanechal za sebou ostatnú konkurenciu na čele s Microsoftom viac ako o polovicu unikátnych IP adries (asi 1.700.000).

V budúcej časti nášho seiálu sa bližšie pozrieme na najpoužívanejší web server na UNIXových a Win serveroch - Apache.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk