Stačí pohľad do očí

Oči nie sú iba zrkadlom duše. Môžu upozorniť aj na riziko srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Potvrdila to teraz rozsiahla pilotná štúdia „t@lkingeyes“ spoločnosti Siemens, realizovaná v spolupráci s Univerzitou Erlangen – Norimberg. Projekt iniciovala podniková nemocenská pokladňa Siemens Betriebskasse (SBK). Vyšetrenie je bezbolestné a trvá iba niekoľko minút. Počas neho sa špeciálnou kamerou sníma očné pozadie. Snímky poskytujú informácie o cievnych rizikách. Výsledky pilotnej štúdie hovoria sami za seba: U 20 percent z vyše 7 000 doteraz vyšetrených rozpoznali špecialisti výrazne zvýšené riziko mozgovej porážky pre obdobie budúcich troch rokoch. Je možné včas urobiť potrebné protiopatrenia.

Bratislava, 31. marca 2003 Minimalizovanie rizika srdcového infarktu a mozgovej porážky Stačí pohľad do očí Oči nie sú iba zrkadlom duše. Môžu upozorniť aj na riziko srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Potvrdila to teraz rozsiahla pilotná štúdia „t@lkingeyes“ spoločnosti Siemens, realizovaná v spolupráci s Univerzitou Erlangen – Norimberg. Projekt iniciovala podniková nemocenská pokladňa Siemens Betriebskasse (SBK). Vyšetrenie je bezbolestné a trvá iba niekoľko minút. Počas neho sa špeciálnou kamerou sníma očné pozadie. Snímky poskytujú informácie o cievnych rizikách. Výsledky pilotnej štúdie hovoria sami za seba: U 20 percent z vyše 7 000 doteraz vyšetrených rozpoznali špecialisti výrazne zvýšené riziko mozgovej porážky pre obdobie budúcich troch rokoch. Je možné včas urobiť potrebné protiopatrenia. S približne 200 000 úmrtiami za rok predstavujú srdcový infarkt a mozgová porážka nielen najčastejšiu príčinu smrti, ale sú aj najčastejšou príčinou telesného a duševného postihnutia v dospelosti s následkami doživotného ošetrovania. Pomocou „t@lkingeyes“ - a v tom sa všetci stotožňujú – možno tieto čísla s minimálnymi nákladmi výrazne znížiť. Vlastný screening trvá v pravom zmysle slova iba okamžik. Prenosnou špeciálnou kamerou, bez použitia prostriedkov na rozširovanie zreníc, sa vyhotoví snímka očného pozadia. Nasledujúca „t@lkingeyes“ analýza pacienta vôbec nezaťažuje. Podľa hesla „nech nebehá pacient, ale snímky“, sa snímky zakódovaným dátovým spojením dostanú na Univerzitu v Erlangene. Tu sa počítačovým programom a špeciálne vyškolenými očnými lekármi vyhodnotia. Snímky poskytujú informácie nielen o cievnych rizikách, ktoré môžu viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke, ale aj o prípadných anomáliách, ktoré môžu poukazovať na cukrovku alebo šedý zákal. Pacienti si za niekoľko dní môžu na internete alebo u svojho očného lekára zistiť svoj osobný „rizikový profil“. Údaje sú na internete uložené anonymne (každý má svoj PIN kód), čím je zabezpečená optimálna ochrana údajov. Po úspešnom ukončení pilotného projektu v Erlangene sa od apríla tohto roku vyšetrenia „t@lkingeyes“ budú robiť aj v Berlíne, Mníchove, Paderborne a Regensburgu. Počet miest sa bude ďalej rozširovať. Na vyšetrenie sa môžu prihlásiť cez internet všetci muži a ženy nad 30 rokov. Screening vrátane vyhodnotenia stojí 69 eur. Na nákladoch sa podieľajú SBK a niektorí zamestnávatelia. Ďalšie informácie nájdete na: www.sbk.org/talkingeyes.

Beata Kujanova,
Stiahnuté z Developer.sk