CGI programovanie webových stránok a aplikácií.

Chcel by som vám dnes predstaviť jednu knihu, ktorá je skvelou učebnicou programovania CGI skriptov v Perli.


Ako už nadpis napovedá jedná sa o titul CGI programovanie webových stránok a aplikácií, ktorý vyšiel v českom preklade vo vydavateľstve Computer Press a jeho autorom je Shishir Gundavaram.

V knihe na vás čaká po predhovore 12 kapitol a 4 prílohy. Autor vás na takmer 450 stranách prevedie kompletnou tvorbou CGI aplikácií pre vaše stránky.

Prvá kapitola vám vysvetlí, čo je to CGI, ako CGI funguje, ako si pre prácu s ním nakonfigurovať web server a predstaví vám aj niekoľko ďalších jazykov, ktoré okrem Perlu môžete na tvorbu CGI skriptov použiť. V druhej kapitole sa dozviete ako spracovať vstupné dáta odovzdané vašej aplikácii, autor tu spomína premenné prostredia, spôsob prístupu k dátam zadaným do formulára. V tretej kapitole nasleduje výstup CGI skriptu, HTTP hlavičky, niečo o presmerovaní servov a stavových kódoch. Vo štvrtej kapitole autor podrobne vysvetľuje spoluprácu a návrh formulárov a CGI aplikácií. V piatej kapitole autor predstavuje SSI, v šiestej na vás potom čaká tvorba dynamických stránok s pomocou aplikácií obsiahnutých v systéme (celá kniha a jej príklady je zameraná na systém UNIX, príklady sú však veľmi jednoducho preložiteľné aj pre Windows či iný systém - to je jedna z hlavných výhod Perlu). Siedma kapitola sa venuje príkladom, ktoré sú momentálne na internete pomerne rozmohnuté, a to tvorbe skriptov pre hlasovanie a tvorbe jednoduchého guestbooku. Ôsma kapitola vám ukáže, ako odovzdávať informácie mediz viacerými formulármi a oboznámi vás s cookies. Deviata je venovaná tvorbe brán k UNIXovým manuálovým stránkam, pošte, databázam a tvorbe vyhľadávacích a indexovacích brán. Desiata kapitola vám vysvetlí spoluprácu so službami dostupnými prostredníctvom internetu a práci s UNIXovými soketmi. Jedenásta kapitola je venovaná tvorbe niektorých pokročilejších aplikácií. Dvanásta potom vysvetľluje, ako správne odladiť a otestovať vaše CGI aplikácie.

V prílohách potom nájdete FAQ pre CGI programovanie v Perli, regulárne výrazy, CGI moduly pre Perl 5 a opis modulu CGI Lite. Na konci knihy nájdete množstvo užitočných URL k potrebnému SW a dokumentácii.

Celá kniha je samozrejme plná príkladov pomocou ktorých sú jednotlivé témy a postupy vysvetlované. Toto považujem za veľké plus tejto knihy a ideálne je študovať ju pri vašom PC - uvádzané príklady si samozrejme hneď aj skúšať.

Tento titul je veľmi vhodným vysvetlením princípov fungovania množstva CGI aplikácií. Aj keď sú príklady v tejto knihe uvádzané v jazyku Perl, pre skúsenejších by nemal byť problém využiť opísané postupy pre vytvorenie CGI aplikácie v akomkoľvek inom jazyku vhodnom pre CGI. Môžem vám túto knihu jedine odporučiť.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk