Práca s ActionScriptom

Článok predstavuje ActionScript Flash 5.0 a MX, a porovnáva syntax jednotlivých verzií ActionScriptu.Expert a Normal mód
Nový panel actionscriptu je plne flexibilný a dokáže sa prispôsobiť rovnako dobre programátorom, ako dizajnérom. Pre programátorov pracujúcich s ActionScriptom je k dispozícií voľné vývojové prostredie. V móde Expert sa Action Panel zobrazí ako jednoduchý textový procesor, v ktorom možno editovať skripty. Pre začiatočníkov, alebo užívateľov Macromedia Flash 4.0, ktorí preferufú starý interface, mód normal prináša pohodlnejšiu a logickejšiu editáciu skriptov. ActionScript sa dá nastaviť aj oveľa podrobnejšie, nakoľko objekty sú premenlivé. Globálne nastavenia ActionSkriptu sa menia v takzvanom Preferences dialog box-e (Edit/Preferences).

Odlíšenie syntaxe
ActionScript čoraz viac pripomína Javascript. Nová funkcia ferebného odlišovania syntaxe dovoľuje zdrojový kód ľahšie písať, čítať, či riešiť problémy. Pre nastavenie farebného odlišovania syntaxe otvorte ActionPanel. Kliknite na Reveal menu, a povoľte Colored Syntax (ak je zakázaná). Zdrojový kód bude farebne odlíšený v oboch módoch (Normal aj Expert).

Externé súbory so Skriptami
Podpora externých súborov zaručuje lepšiu spoluprácu medzi vývojármi a vývojárskymi skupinami. Externé skripty sa dajú ľahko zdielať. Často sa stáva pri veľkých projektoch, že viac programátorov pracuje na tom istom skripte. Vo Flashi existuje direktíva #include, ktorá slúži na vkladanie externých textov, ktoré sa k projektu neodľučiteľne pripájajú až počas exportu do SFW súboru. Programátori vačších projektov tak môžu nezávisle pracovať na skriptoch, zatiaľ čo dizajnéri prajucú s grafikou.

Pre použitie externého skriptu, zvoľte frame, alebo objekt, na ktorý chcete aplikovať kód, otvorte Action panel a vložte nasledujúci kód:

#include "nazovsuboru.as"

Direktívu nikdy nezakončujte bodkočiarkou (;). Súbor s externým skriptom môžete ľubovoľne pomenovať, musí však byť zachovaná prípona .as, ktorá označuje súbor actionscriptu.

Niektoré zmeny v syntaxi:

Flash od verzie 4.0 používa odlišnú formu syntaxe, ako je Slash. Slash syntax pripomína formu záznamu url adries a súborov v súborových systémoch Unix/Windows.
Stará syntaxvysvetlenienová syntax
/Hlavná časová os (timeline) v aktuálnej úrovni (level)_root
ObjectA/:MyVariablePremenná pripojená k vedľajšej časovej osiObjectA.MyVariable
GetProperty ("ObjectA","Height")Prečítanie vlastnosti objektuObjectA._height
/ObjectA/ObjectBAbsolútna cesta k objektu_root.ObjectA.ObjectB
../ObjectA/ObjectBRelatívna cesta k objektu_parent.ObjectA.ObjectB
Tell Target ("ObjectA")
Play
End Tell Target
Volanie metódy movieclipuObjectA.play()


Ako možete vidieť, nový jazyk nesie časti predošlých verzií. Akonáhle sa v praxi stretnete s novým jazykom, pochopíte jeho jednoduchosť.

Dev, noemail@noemail.com
Stiahnuté z Developer.sk