HTTP hlavičky a stavové kódy - 3. časť CGI

V predchádzjúcej časti sme si povedali o výstupe CGI skriptu a aj čo-to o http hlavičkách. Dnes na spomínanú tému nadviažeme tým čo som sľúbil minule - stavovými kódmi http požiadaviek.

V RFC 2616 z júna 1999 (HTTP 1.1) sa hovorí, že stavový kód je trojmiestne celé číslo, ktoré je návratovým kódom http požiadavky. Je k nemu pripojená "Reason Phrase" - návratová fráza, skrátene popisujúca odpoveď servra na požiadavku (čosi ako OK, dokument nájdený, neimplementované, alebo podobne).

Výčet stavových kódov nie je konečný, ich rozširovanie je možné. Všetky kódy podporované v štandarde HTTP 1.1 môžete nájsť práve v spomínanom dokumente RFC 2616 alebo na adrese http://www.w3.org/hypertext/WWW/Protocols/HTTP/HTRESP.html

V zásade sú stavové kódy rozlíšené do skupín podľa prvej cifry trojčíslia (stovky) nasledovne: 100 označuje prebiehajúce spracovanie requestu, 200 sú úspešne spracované požiadavky, 300 sú nezmenené inde umiestnené dokumenty, 400 chyby požiadaviek a 500 chyby na strane servra. Môže sa stať, že v odpovedi na požiadavku na váš CGI skript chcete poslať klientovi konkrétny stavový kód - napr. vrátiť chybu pri zlej požiadavke. Ako na to? Do vášho výstupu, do časti v ktorej tvoríte http hlavičku musíte pridať riadok Status: stat_code reas_phrase, kde stat_code je návratový kód a reas_phrase je reason phrase, návratová fráza k danému kódu.

Presmerovanie servra

Spomínali sme si však aj to, že pomocou http hlavičky je možné klienta presmerovať na iný URL. To je možné pomocou hlavičky Location, ktorej zadávame názov súboru, ktorý má byť vrátený. Nasledujúci skript vás vráti na úvodnú stránku Developer Zone:


print "Location: /index.shtmlnn";

Výsledok

Nabudúce sa pozrieme opäť na HTML - konkrétne si povieme niečo o tvorbe formulárov ako zdrojoch vstupu pre CGI skript.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk