MySQL časť šiesta - príkaz SELECT

MySQL, rsp. SQL vôbec ponúka veľa spôsobov, ktoré slúžia na manipuláciu s dátami v databáze a zvyšujú tak komfort práce. Jedným z najznámejších, najpoužívanejších a najužitočnejších príkazov SQL jazyka je určite príkaz SELECT.

Z SQL pomocou tohto príkazu môžeme doslova vytiahnúť každý dôležitý údaj, naplniť každú tabuľku potrebnými dátami a vyriešiť mnoho situácií z hľadiska práce s db.

Poďme sa teda Selectu pozrieť trochu bližšie na zúbky a ozrejmime si pár dôležitých vecí, ktoré je potrebné vedieť pri práci s db.

V závere minulej časti nášho seriálu sme si ukázali základný príkaz na "vytiahnutie" dát z našej tabuľky authors1, ktorý vypadal asi nasledovne:

mysql> SELECT * from authors1;

Tento príkaz nám zobrazí našu tabuľku s kompletnými údajmi ktoré obsahuje. Príkaz SELECT toho dokáže však podstatne viac a o tom si hneď povieme.

Základná schéma vypáda nasledovne:

SELECT //zoznam výstupných položiek//
	FROM //zoznam tabuliek//
	WHERE //podmienka//
	GROUP BY //zoznam položiek//
	HAVING //skupinová podmienka//
	ORDER BY //zotrieď podľa ...//

Teraz si skúsme aplikovať niektoré podmienky prakticky a ukážeme si názorné použitie na našej pokusnej tabuľke authors1.

Ak napríklad chceme vypísať zoznam všetkých údajov v tabuľke použijeme hviezdičku (viď vyššie). Ak však chceme vypísať len niektoré položky, použijeme nasledovnú podnienku:

mysql> SELECT id, autor FROM authors1;

Tým sú stĺpce okrem id a autor ignorované a zobrazí sa nám už zredukovaná tabuľka:
+----+------------+
| id | autor      |
+----+------------+
|  1 | Jan Kratky |
+----+------------+
1 row in set (0.06 sec)

Povedzme, že máme tabuľku žiakov jedného ročníka na našej škole a potrebujeme zistiť priemerný vek v tejto triede (samozrejme za predpokladu, že údaj o veku jednotlivých žiakov je obsiahnutý v našej tabuľke). V SQL to je jednoduché zistiť, pretože poznáme funkciu Avg(nazov_polozky). Príkaz SELECT bude potom vypadať nasledovne:

mysql>SELECT Avg(Vek) FROM 4_rocnik;

Za predpokladu že existuje tabuľka 4_rocnik a v nej položka Vek nám tento príkaz vyselektuje priemerný vek žiakov na výstup.

Ďalšia dôležitá funkcia sa týka zrátania všetkých údajov v tabuľke. Ak teda chceme zistiť počet zadefinovaných autorov v tabuľke authors1, použijeme nasledovný príkaz:

mysql>SELECT Count(*) FROM authors1;

Výsledok bude vypadať takto:

+----------+
| Count(*) |
+----------+
|        1 |
+----------+

(Naša tabuľka authors1 teda obsahuje jeden záznam)

Keďže príkaz SELECT je veľmi frekventovaný a taktiež jeho použitie je rozmanité, do jednej časti sa nám jeho podstatnejšie vysvetlenie nezmestí. preto budeme v objasnovaní jeho možností pokračovať nabudúce.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk