ActiveState volí Mozillu ako základ pre Komodo

ActiveState, jedna z vedúcich firiem dodávajúca produkty open-source oznámila, že plánuje použiť software Mozilly ako základ pre svoje multiplatformné integrované vývojové prostredie (IDE) nazvané Komodo.

Komodo by malo byť prefesionálne vývojové prostredie poskytujúce programátorom funkcie, ktoré v súčasnosti nie sú pre bežné skriptovacie jazyky dostupné. Mimo iného bude zahŕňať on-line help, poskytujúci autorom rýchly prístup k definíciám, diskusiám a príkladom, rovnako ako aj interaktívne ladenie s podporou ladenia za behu programu na vzdialenom servri.

ActiveState chápe Mozillu ako komponentovú technológiu založenú na štandardoch, ktorá je prirodzeným základom pre vývoj multiplatformných webovských aplikácií. S pomocou ActiveState získa Mozilla rozšírenie pre Perl a Python v XPCOM, vlastnej architektúre komponentov. Týmto sa môže Mozilla stať dostupnou architektúrou aj pre programátorov v Perli a Pythone. ActiveState verí, že v budúcnosti sa Mozilla stane používaným a obľúbeným nástrojom pre vývojárov perlovských a pythonovských aplikácií.

Komodo bude IDE určené pre Perl, Python a JavaScript. Bude celé postavené na Mozille a tým získa výhodu open-source multiplatformného prostredia dostupného rovnako pre užívateľov Windows, Linuxu či iných prostredí. Jeho zdrojový kód bude voľne prístupný a bude ťažiť z takých štandardov, ako XML, CSS, RDF, FTP, WebDAV a HTTP, čo ho učiní jednoduchým pre užívateľské rozširovanie.

Súvisiace linky:
Originálna tlačová správa ActiveState
Domovská stránka ActiveState
Domovská stránka projektu Komodo
Domovská stránka projektu Mozilla

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk