NewsML: distribúcia správ pre tretie tisícročie

Na svete je nový spravodajský formát s označením NewsML, ktorý je označovaný ako novo-nastupujúci štandard pre on line distribúciu správ. NewsML momentálne testuje Medzinárodná tlačová a telekomunikačná rada (IPTC), resp. jeho prvú verziu.

Tento nový, a dá sa povedať prevratný, štandard umožní zasielanie správ takým spôsobom, že ich bude môcť prijať akékoľvek zariadenie. Takže nebude problém si nechať poslať e-mail na mobilný telefón, alebo iné elektronické zariadenie. Aké množstvo výhod bude mať tento nový spôsob on line distribúcie správ , povedal by som "anytime-anyone-anywhere", je myslím zbytočné diskutovať. Jeho prínos bude nesporne veľký, otázkou však zostáva rýchlosť implementácie tohto štandardu a schopnosť dôsledného využitia možností XML.

Pomocou NewsML nebude problém vytvárať správy obsahujúce texty v rôznych jazykoch spolu s grafikou v rôznych formátoch a užívateľ si jednoducho zvolí zobrazenie ktoré bude vyhovovať jeho požiadavkám. NewsML je otvorený štandard a používať sa bude vo všetkých fázach toku informácií - pri jej príprave, distribúcii ale v tomto formáte sa budú správy aj archivovať a bude sa dať v nich aj vyhľadávať. Nový formát je založený na štandarde XML (Extensible Markup Language), ktorý sa postupne začína presadzovať v čoraz viac oblastiach elektronického obchodu na internete.

IPTC by mal nový jazyk oficiálne schváliť v októbri tohto roku. Keď sa to podarí, NewsML bude asi najrýchlejšie prijatým štandardom v histórii distribúcie správ. Na jeho príprave sa podieľajú aj tlačové agentúry Reuters, AFP, DPA, ktoré aj začnú čoskoro používať.

Viac informácii hľadajte na webovskej stránke IPTC: http://www.iptc.org/

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk