Externé/Interné Entity a komentáre v XML -- VI.čas

Po pár týždňoch sa opäť vraciame k XML a našou úlohou bude pokračovať v ozrejmovaní si jednotlivých techník a práce s eXtensible Markup Language. Konkrétne sa budeme ďalej venovať entitám a povieme si čo to aj o komentároch.

Na konci minulej piatej časti sme si sľúbili, že si dokončíme naše rozprávanie o entidách a to konkrétne o externých a parametrových. Na také jednoducghé zopakovanie si povedzme čo to tie entidy vlastne sú: Entity umožňujú alternetívne zobrazovať určité znaky vo vlastnom XML (SGML) dokumente. Jedná sa o špeciálne znaky používané napríklad pri označovaní začiatkov tagov "<" a pod. Poďme však už k našim externým entitám:

Externé entity

(External entities) spájajú meno entity s obsahom nejakého súboru. Konečne vyplýva to z ich označenia :) Príkladom takejto deklarácie externej entity môže byť napríklad nasledovný zápis:

<!ENTITY text "text.txt">

Použitie &text: vloží obsah súboru text.txt

Parametrové entity

(Parameter entities) môžu byť použité iba v časti deklarácie, ich význam je v podstate ako u externých entít (vyššie uvedených). Samotná deklarácia môže vypať asi nasledovne: (ich použitie si vysvetlíme na malom príklade)

<!ENTITY % rozhovor "
<!ELEMENT nadriadeny (%rozhovor;)*> 

<!ELEMENT podriadeny(%rozhovor;)*> 

Entita rozhovor umožňuje pružne meniť obsah deklarácie elementov nadriadeny a podriadeny (ktoré sú mimochodom rovnaké - iba majú iný názov), ak chceme zmeniť deklaráciu oboch elementov, stačí keď zmeníme text v deklarácii entity a nemusíme prepisovať deklaráciu oboch elementov. Jednoducho si môžeme ušetriť prácu. Zmysel použitia je rovnaký ako pri interných a externých entách, rozdiel je iba v zápise (používa sa znak percenta namiesto ampersand) a v použítí - odkaz na parametrovú entitu sa používa v deklarácii. Na druhej strane pri internej/externej entite vo vlastnom tele dokumentu.

Komentáre

Komentáre umožňujú do textu vložiť ľubovoľné reťazce, ktorými si jednoducho môžeme sprehladniť celú štruktúru dokumentu, resp. vložiť akékoľvek informácie. Je to podobné ako pri HTML, alebo ostatných programovacích jazykoch ako PHP, Java, C++ a pod. Komentáre sú v tomto prípade XML procesorom ignorované (podobne ako napríklad v prípade C++ kompilátorom). Zápis komentáru vypadá asi nasledovne:

začitok komentára <! -->

koniec komentára <-->

Dnes sa teda rozlúčime, ale už teraz sa môžete tešiť na ďalšiu časť nášho seriálu o XML.Developer,
Stiahnuté z Developer.sk