3D a internetový obchod

Výskumníci zo spoločnosti Siemens v Mníchove-Perlachu realizovali s podporou Európskej únie projekt na báze štandardov MPEG 4. Je to užívateľské rozhranie pre nákupy cez internet.

V trojdimenzionálnom obchode môže zákazník chodiť sem a tam a každý objekt svojho záujmu si pozrie zo všetkých strán. Môže si vyvolať videoklip s ďalšími informáciami a cez videokonferenciu sa rozprávať priamo s predavačom. Keď sa rozhodne pre nákup, nadviaže multimediálne frontend spojenie s príslušným e-commerce softvérom a začne sa kúpno-predajný akt. Rozhranie je navrhnuté tak, aby bolo schopné komunikovať so všetkými komerčne dostupnými systémami e-commerce. Zákazník má pocit, ako by sa nachádzal v klasickom obchode. Trojdimenzionálny e-biznis obchod využíva štandardy MPEG4 na prenos multimediálnych informácií. Na jeho vývoji sa v rozhodujúcej miere podieľali výskumníci zo spoločnosti Siemens. Cieľom je poskytnúť obsiahly štandard pre multimédiá, napríklad audio, video, virtuálnu realitu a virtuálne osoby, nazývané avatary. MPEG4 umožňuje vytvoriť z jednotlivých objektov komplexné scény ako sú videosekvencie a virtuálne scény. Objekty sa dajú vytvárať, vyberať zo svojho prostredia, vystrihovať a umiestniť do iného priestoru. V novom kontexte sa dajú objekty otáčať, nakláňať, zväčšovať, farbiť a pod. To sa využíva najmä pri videofilmoch. Uplatnenie MPEG4 umožňuje napríklad vytiahnuť osobu z pozadia do popredia, umiestniť ju do úplne iného pozadia, pozadia meniť a pod. Vo virtuálnom obchode môže zákazníka prostredníctvom videokonferencie sprevádzať živý predavač. Do virtuálnej scény sa môže predavač dostať aj podobnou technikou, ako je televízne kľúčovanie cez modrú. Vloženým objektom môže byť videosekvencia, ktorá beží na časti pozadia. Vďaka vysokej kompresii dát štandardov MPEG4 môžno tieto aktivity realizovať aj cez internet. Štandardy MPEG4 tak ponúkajú nekonečné množstvo variácií videoscén a internetových akcií. Samotné štandardy MPEG4 však nepostačujú pre kompletnú aplikáciu e-commerce. Logistické operácie súvisiace s e-commerce musia byť prepojené so systémom plánovania podnikových zdrojov. Predpokladom ich hladkého priebehu sú správne údaje o zákazníkoch. Toto sa dá dosiahnuť len komplexnou integráciou existujúcich procesných prostredí. To je dôvod, prečo výskumníci Siemensu spolupracujú s expertmi na integráciu podnikových aplikácií zo Siemens Business Services. Vyvinuli spolu rozhranie medzi multimediálnym frontendom, komerčne dostupnými prvkami e-biznis systému (napr. Websphere Commerce Suite) a backendom integrácie procesov v SAP R/3. Nové rozhranie umožňuje e-biznis systému poslať MPEG4 pokyny multimediálnemu frontendu cez internetový protokol http. Na integráciu v reálnom čase a asynchrónne komunikačné scenáre použili výskumníci štandardné mechanizmy SAP. To znamená, že toto vynikajúce riešenie je vysoko flexibilné a možno ho ľahko rozšíriť. Môže sa tiež integrovať do existujúcich scenárov EDI (Electronic Data Interchange). Navyše, dá sa prispôsobovať novým štandardom. Vďaka dôslednému použitiu technológií integrácie podnikových aplikácii (Enterprise-Application-Integration) sa dá ľahko a rýchlo napojiť na CRM riešenia (Customer Relationship Management), call-centrá a ďalšie podobné aplikácie. Multimediálny frontend vznikol v rámci projektu Európskej únie Portály novej generácie. Teraz je v skúšobnej fáze. Do podoby, v ktorej sa môže uplatniť na trhu, ho Siemens Business Services dotvorí spolu s mníchovskou firmou Bitmanagement Software GmbH.

Beata Kujanova,
Stiahnuté z Developer.sk