Nakonfigurujte si Windows na prácu s PHP (PHP - časť 2)

K samotnému sfunkčneniu PHP na našom lokálnom stroji je potrebné ešte učiniť niekoľko dôležitých krokov. Jedná sa hlavne o nakonfigurovanie web servera Apache a doladenie pár drobností bez ktorých by sme PHP nemohli používať.

V prvej časti našej polemiky o inštalovaní PHP sme si čo to povedali o základných veciach, ktoré je potrebné učiniť pre úspešné nainštalovanie jednotlivých súčastí, potrebných pri práci s PHP. Jednalo sa konkrétne o download a inštaláciu programov ako: PHP, Apache, MySQL a Perl.

Konfigurácia Apache

Najskôr sa zameriame na web server Apache a jeho konfiguráciu. (Bližšie informácie o Apache nájdete na našej stránke o web serveroch na tejto adrese).

Na spojazdnenie PHP ako modul Apache musíme uskutočniť pár zmien v konfiguračnom súbore httpd.conf, ktorý sa nachádza v adresári c:Apacheconf ,(alebo v adr. c:Program FilesApacheconf).

Otvorte si httpd.conf v nejakom textovom alebo HTML editore a upravte ho nasledujúcim spôsobom:

Po ukončení editácie súboru httpd.conf je vždy potrebné preštartovať web server z dôvodu aplikovania zmien. Na to nesiete zabudnúť ani v budúcnosti.

Kofigurácia PHP.

Testovanie na záver.

Najskôr si v textovom editore vytvoríme testovací súbor s názvom index.html s nasledovným obsahom:

Tento súbor je potrebné uložiť do adresára ktorý sme špecifikovali pri konfigurácii Apache ako DocumentRoot !

Na aplikovanie zmien si reštartujte PC.

Naštartujte web server apache a spustite browser. Naťukajte "http://localhost" a pokiaľ je všetko o.k. mal by sa do browsera načítať súbor index.html, ktorého správne spustenie by nám indikovalo aj úspešný chod samotného PHP.

Takže to by bolo na dnes asi tak všetko čo sa týka PHP. Ale nezúfajte s PHP nekončíme, ba práve naopak. Už od budúceho týždňa sa môžete tešiť na prvý diel nášho nového seriálu o PHP. Tieto dve časti o konfigurácii PHP mali byť len "predjedlom" po ktorom následuje "hlavné jedlo", ktorým bude komplexný seriál o tomto užitočnom scriptovacom jazyku.

Okrem toho v našom diskusnom fóre na adrese HTTP://FORUM.DEVELOPER.SK už beží v plnom prúde diskusia o PHP, takže nezabudnite si prísť podiskutovať (a nielen o PHP).

Odkazy z článku:
  • Nakonfigurujte si Windows na prácu s PHP [I.časť]
  • Seriál o web serveroch
  • Diskusné fórum stránok Developer.sk o PHP

    Developer,
    Stiahnuté z Developer.sk