Programmer's Wizard 2

Nedávno sa mi podarilo naraziť na jeden skutočne zaujímavý a veľmi kvalitný nástroj pre vývojárov a programátorov. Zaujal ma
množstvom užitočných funkcií, ktorý z neho robia multifunkčný editor veľkého množstva formátov súborov.

PW2

V dnešnej dobe nie je až taký problém nájsť kvalitný editačný nástroj na tvorbu a programovanie v rôznych jazykoch, problém je skôr nájsť produkt ktorý je tapopvediac ušitý na mieru a je aj na zodpovedajúcej a prijateľnej cenovej úrovni. Preto som bol veľmi príjemne prekvapený programom Programmer's Wiazrd 2, ktorý som si ihneď po nainštalovaní obľúbil a vzhľadom na jeho kvalitu a priaznivú cenu (je totiž freeware!!!) som sa rozhodol predstaviť ho aj vám.

Program sa skladá z nasledovných súčastí:

Pod záložkou "Spustit" sa nachádza ponuka nainštalovaných zásuvných modulov. Programmer´s Wizard 2 sa líši od predchádzajúcej verzie hlavne svojou orientáciou na zásuvné moduly. Jednotlivé nástroje (SyntaxEditor, HexEditor) teraz už nie sú neoddeliteľnou súcasťou programu.

SyntaxEditor, ktorý sa nachádza v ponuke "Spustit", je vlastne textovým editorom s farebným zvýrazňovaním syntaxe. Táto verzia obsahuje podporu pre 33 programovacích jazykov a scriptov : C++, Object Pascal, Java, Fortran, Visual Basic, HTML, CSS, PHP, VBScript, JavaScript, AWKScript, Perl, Tcl Tk, Python, CA-Clipper, Foxpro, SQL, Sybase SQL, x86 Assembler a mnohé ďalšie, tiež je tu podpora .INI konfiguračných súborov, .BAT dávkových súborov MS-DOSu, formulárov Delphi a C++ Builder..)

Programmer´s Wizard 2 obsahuje scriptovací jazyk, pomocou ktorého si môžete prispôsobit alebo aj úplne zmeniť chovanie samotného programu, aby presne zodpopvedalo vašim požiadavkám. To je mocná zbraň a umožňuje užívateľovi takpovediac prevziať kontrolu nad možnosťami

Súčasťou programu je taktiež Hexa editor s vlastnosťami textového editoru. Zobrazuje pole vo formáte [Adresa:Data:ASCII data].

Atraktívnou súčasťou programu sú aj nástroje ako Monitor procesov, Monitor vlákien a Process Navigator.

Program využíva užívateľské rozhranie štandardu Microsoft Office, takže sa stretnete s panelmi nástrojov, animovanými grafickými ponukami a ďalšími prvkami. Vysokému užívateľskému komfortu taktiež prispieva vysoká možnosť nastavenia celého programu.

PW2

Keď to zhrnieme, Programmer's Wizard 2 je veľmi dobrým pomocníkom a určite sa oplatí ho vyskúšať. Odporúčam ho do pozornosti hlavne skúsenejším programátorom a vývojárom

Autorom programu Programmer's Wizard 2 je Petr Ešner a domovská stránka je na adrese http://pwiz.hyperlink.cz/.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk