ODBC - 6.časť ASP

Dnešná kapitola sa zaoberá ODBC, ich inštaláciou a nastavením dátového zdroja. O tom ako ODBC využiť k interakcii s našimi stránkami v ďaľšej kapitole.

ODBC - Čo to vlastne je.

ODBC (Open Database Connectivity) je rozhranie pomocou ktorého môžeme pracovať s rôznymi druhmi databáz. Je to vlastne akýsi interpretátor SQL príkazov. Vďaka tomu môžeme k interakcii ASP s databázou používať štandartný syntax jazyka SQL (Structured Query Language) bez znalosti dotazovacieho jazyka konkrétnej databázy.

Inštalácia ODBC

Inštalácia ODBC je automatická t.j. inštalačným programom. ODBC sa u väčšiny databáz inštaluje automaticky s databázou. Niekedy je tiež možné nainštalovať samotný ovládač ODBC bez databázy čo je vhodné v prípade, že máme na Server s malým diskovým priestorom.

Typy dátového zdroja ODBC

Pre sprístupnenie služieb ODBC na konkrétnu databázu, musíme zadefinovať dátový zdroj do ovladačov ODBC. To je možné pomocou ODBC administrátora, ktorý je zastúpený ikonkou v Control Panel (Ovládacie panely) v skupine Settings (Nastavenia).


Ikonka ODBC administrátora.

Existujú 3 druhy dátových zdrojov :

Uživateľský zdroj je dostupný uživateľovi, ktorý ho vytvoril a je spustiteľný len z počítača kde bol vytvorený.
Systémový zdroj je dostupný všetkým uživateľom na počítači kde bol vytvorený.
Súborový zdroj je dostupný všetkým uživateľom a počítačom, pričom dané počítače musia mať nainštalované ovládače pre ODBC.

Zadefinovanie dátového zdroja ODBC

Po tom ako spustíme ODBC administrátora, musíme si vybrať typ dátového zdroja. Pre Web bežiaci (a využívajúci jeden stroj) je najvýhodnejší systémový zdroj.


Systémové zdroje ODBC administrátora.

Po stlačení tlačítka "Pridať ..."(Add ...) sa nám objaví okno s voľbou ovládača (zvolíme ovladač podľa typu databázy na ktorú chceme vytvoriť dátový zdroj). Výber potvrdíme.


Voľba ovládača.

V ďaľšom okne musíme zadať základné parametre. Druh požadovaných parametrov závisí od ovládača, ktorý sme zvolili avšak každý dátový zdroj musí mať meno a musíme zároveň zadať kde sa databáza nachádza.


Zadávanie záklaných parametrov.

V ďaľšom diely si ukážeme ako využiť dátový zdroj ODBC pre naše programovanie Internetových stránok interaktívnych s databázou.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk