ASP a formuláre - 5.časť ASP

Azda najdôležitejšími časťami slúžiacami na zabezpečenie interaktivity na webovských stránkach sú formuláre.
Ich vyplnenie na strane prehliadača, poslanie na server a spracovanie na strane servera. Dnes si o tomto procese povieme niečo bližšie.

Predpokladom na zvládnutie tejto časti je znalosť vytvorenia jednoduchej formulárovej stránky v HTML.

HTML stránka s formulárom

Na označenie formulára na stránke nám slúži tag
a
, ktoré sú zároveň ohraničením konkrétneho formulára. Tag
má zároveň niekoľko parametrov. Najdôležitejšími sú :

Formuláre môžu byť spracovávané viacerými spôsobmi :

Keďže je tento seriál o ASP budeme uvažovať len o variante predania dát skriptu ASP. Následne formulár môže vyzerať nasledovne :Poslanie dát a ich balenie

Existujú dva spôsoby ako posielať dáta formulárom a zadavajú sa parametrom METHOD v tagu FORM :

Príklad. : Ak použijeme príklad formulára uvedeného vyššie v texte, tak po vyplnení a odoslaní pomocou tlačítka Odoslat sa volá URL adresa v nasledovnom formáte :

form.asp?meno=Jan&priezvisko=Masaryk

Spracovanie dát poslané formulárom.

Dáta sa na strane servera spracovávajú podľa toho akou metódou boli na server poslané. Na objasnenie celého procesu načítania, vyplnenia, odoslania a spracovania formulára slúži tento obrázok :

Metóda POST
Na spracovanie dát poslaných pomocou metódy POST slúži príkaz Request.Form("názov premmennej"). Ak pošleme dáta pomocou formulára uvedeného vyššie avšak metódou POST môže spracovanie vyzerať nasledovne :

priezvisko = Request.Form("priezvisko")
%>
Zadali ste tieto údaje :
Meno : <%Response.Write(meno)%>
Priezvisko : <%Response.Write(priezvisko)%>

Metóda GET
Na spracovanie dát poslaných pomocou metódy GET môžeme použiť niekoľko spôsobov. Najjednochší je pomocou príkazu Request.QueryString("názov premmennej"). Ak pošleme dáta pomocou formulára uvedeného vyššie metódou GET môže spracovanie vyzerať nasledovne :

priezvisko = Request.QueryString("priezvisko")
%>
Zadali ste tieto údaje :
Meno : <%Response.Write(meno)%>
Priezvisko : <%Response.Write(priezvisko)%>

Dnešná časť o formulároch a ich spracovaní je veľmi dobre popísaná na stránkach Jiřího Koska. Odporúčam kapitoly Formuláře I., Formuláře II., Formuláře III. a Formuláře IV.

Tak to je na dnes všetko. Na budúce si povieme niečo o ovládači ODBC a jeho využití pre programovanie v ASP.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk