Úvod do ASP - 1.časť ASP

Cieľom tohto seriálu je Vás naučiť základy skriptovacieho jazyka od Microsoftu teda ASP (Active Server Pages). Na zvládnutie danej problematiky treba ovládať aspoň základy HTML. Dúfam, že Vám priniesie seriál úžitok. Takže veľa šťastia !!!

ASP, alebo Aktívne Serverové Stránky je technológiou, ktorá spolu s CGI a PHP obohatila svetový internet o jednu veľmi dôležitú vlastnosť a tou je dynamika. Dynamické stránky sú už dnes neodmysliteľnou súčasťou nášho života a postupne začínajú ovládať viac a viac web serverov na celom svete. ASP sa budeme zaoberať aj my a dnes začíname prvou časťou nášho nového seriálu o ASP, ktorý bude vychádzať v pravidelných interveloch a ktorého autorom je Jany Masaryk. Dajme slovo autorovi a ponorme sa do problematiky ASP.

-mn- O čom tento seriál bude :

Zároveň budem vďačný za Vaše pripomienky (čo sa Vám páči a čo nie) a námety (čo by Vás zaujímalo) k tomuto seriálu. Posielajte ich prosím na moju adresu.

Internet je postavený na architektúre Klient/Server. To znamená, že Klient pošle požiadavku na splnenie úlohy, Server požiadavku vykoná (ak má na to uživateľ príslušné práva) a vráti výsledok spät Klientovi. Klientom je prehliadač a Serverom je počítač na ktorý je zaslaná požiadavka. Na vysvetlenie jednoduchý obrázok :

Skript

Poznamé dva druhy skriptov :

ASP - spolupráca so Serverom

Na to aby sme mohli spúšťať ASP skripty, musíme mať nainštalovanú podporu ASP na WWW Serveri. IIS (Internet Information Server) a PWS (Personal Web Server) majú podporu nainštalovanú automaticky.

Štandartný skriptovací jazyk, ktorý sa má na stránkach používať je možné nastaviť nastaviť v konfigurácii Servera. Na programovanie ASP scriptov môžeme použiť VBScript (jazyk odvodený z Visual Basicu) alebo JScript (implementácia JavaScriptu od Microsoftu). Kedže niektoré firmy ponúkajú moduly zabezpečujúce implementáciu ASP aj pomocou iných jazykov, máme možnosť na stránke použiť iný skriptovací jazyk pomocou príkazu :

<% LANGUAGE=jazyk %>

Príkazy ASP sa od bežného HTML oddelujú pomocou znakov '<%' a '%>' V našich ukážkach budeme používať VBScript.

Na to aby Server rozpoznal, že ide o ASP stránky, ukladajú sa do súborov s koncovkou .asp. Základy ASP

Klasický príklad pre všetky začiatky ... "program Hello World !".
Príkaz '<%=>' zabezbečuje vypísanie textu resp. premennej.


<%@ Language=VBScript %>
<HTML>

<HEAD>
  <TITLE>Hello World</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
  <%="Hello World !"%>
</BODY> </HTML>

Takže nabudúce niečo o objektoch a komponentoch ASP a o súbore GLOBAL.ASA ...

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk