Active Messaging a MS Exchange Server

V niektorých z predchádzajúcich tipoch sme sa sústredili na problematiku
posielania mailov pomocou SMTP servera. Daný postup je síce veľmi
jednoduchý, ale má niekoľko nedostatkov.

Pre plnú integráciu Vašej aplikácie s Exchange Serverom slúžia Colaboration Data Objects. Využitie týchto objektov nám sprístupní služby MS Exchange Servera. Čítajte viac na stránkach MSDN, konkrétne článok Active Messaging and the Microsoft Exchange Server ktorý sa nachádza na adrese http://msdn.microsoft.com/library/periodic/period97/messaging.htm a je v ňom dosť podrobne vysvetlená daná problematika. Po prečítaní daného článku by ste mali pochopiť podstatu ako použiť Active Messaging. Tiež sú tam pekne naznačené spôsoby ako posielať mail z prostredia ASP stránky cez MS Exchange Server, ako meniť identitu uživateľa, ...

Čítajte, oplatí sa to.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk