MySQL tip - chyba 0 is not a MySQL result index

Pri poslednom programovaní PHP aplikácie pracujúcej s MySQL databázou som narazil na zaujímavú chybu. PHP stránka sa tvári, že prihlásenie na databázu i vykonanie SQL príkazu prebehli v poriadku a "padne" na riadku 4 ...1:  mysql_Connect("localhost", $user, $password);
2:  $sql = "SELECT * FROM pressnews LIMIT 0, 6";
3:  $result = mysql_db_query("wwwsbs",$sql);
4:  $resultrows = mysql_NumRows($result);
5:  ... atd

s týmto chybovým hlásením :

Warning: 0 is not a MySQL result index in dbtest.php on line 4

Nezúfajte a radšej sa pozrite na prístupové práva uživateľa ($user) pomocou, ktorého pristupujete k databáze. V tom je totiž kľúč na vyriešenie chyby.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk