Freehostingové služby u nás: Host.sk [II.časť]

Podľa Vášho záujmu som usúdil, že o tento náš mini seiál je značný záujem, čo nás samozrejme veľmi teší a teda po menšej odmlke pokračujeme ďalšou časťou. V minulej časti sme si predstavili web Miesto.sk a dnes sa bližšie pozrieme na freehostingový server Host.sk.


Host.sk je takpovediac nováčikom na poli webovských serverov ponúkajúcich freehostingové služby u nás a proto bola jeho pozícia v začiatkoch určite ťažká. V čase keď HOST vstupoval na trh, mali už dosť pevnú pozíciu ako Home.sk, tak aj Miesto.sk a zdalo sa že trh je v podstate nasýtený a v porovnaní s počtom užívateľov internetu u nás a odhadovaným počtom www stránok bude veľmi ťažké rozbehnúť takúto službu.

Avšak vďaka super ponuke služieb, ktoré Host.sk hneď od začiatku (aj po pridaní ďalších služieb trochu neskôr), ktoré ponúkol svojím užívateľom, si začal získavať množstvo priaznivcov a treba povedať že nielen zo Slovenska. Čo teda Host.sk ponúka také výnimočné oproti iným podobne zameraným webom na internete ? Je toho naozaj dosť a bežný užívateľ tu nájde skutočne všetko čo potrebuje na svoju web prezentáciu na internete a aj niečo na vyše.

Ako sami vidíte, ponuka je to naozaj výnimočná a okrem toho sa pripravujú ďalšie užitočné služby ako:

Technické informácie, týkajúce sa adries FTP, POP3, SMTP, IMAP4 serverov :

Služba Adresa Port
FTP: ftp.host.sk 21
POP3: mail.host.sk 110
SMTP: SMTP Vášho ISP / mail.host.sk 25
IMAP4: mail.host.sk 143
WebMail: http://mail.host.sk 80

Technický kontakt: cgimaster@profinet.sk

Host.sk na rozdiel napríklad od inej freehostingovej služby Miesto.sk nevyžaduje od svojich užívateľov umiesťňovanie reklamných bannerov na www stránkach. To je veľké plus a taktiež rozsiahla ponuka služieb od neobmedzeného priestoru pre www cez scriptovací jazyk PHP a databázu MySQL až po podporu POP3 a IMAP4 nie je ani dnes všedná záležitosť.

Takže na záver sa môže vynárať iba jedna otázka. Táto ponuka určite priláka veľký záujem užívateľov. Toto si určite vyžiada ďalšie nároky na hardware a ďalšie finančné prostriedky. Je teda otázkou, či spoločnosť ktorá za projektom Host.sk stojí, teda Prof-i-NeT, dokáže finančne pokryť takú nákladnú záležitosť ako je freehostingový server. Ukáže to až budúcnosť, ale verme že to vyjde a budeme z toho profitovať my užívatelia.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk