Softvér pre pohodlnú tvorby WML stránok

Zdrojový kód pre vaše WML stránky môžete vytvárať v akomkoľvek
textovom editore, ak však práve začínate s tvorbou WAP, oveľa vyšší komfort práce
vám ponúknu špecializované WML editory. Práve o nich bude nasledujúci článok.

Softvér pre WAP je často založený na Jave, prípadne Tcl/Tk. Výhodou je použiteľnosť tohto softvéru na viacerých platformách (napr. Win32 alebo Unix). Na druhej strane hlavne programy založené na Jave bývajú často pomalé, v prípade Nokia WAP Toolkit až nehorázne pomalé, a náročné na hardvér.

Oproti textovým editorom WAP softvér obyčajne farebne rozlišuje syntax jazyka WML, dokáže korigovať chyby v zdrojovom kóde (alebo aspoň na ne vie poukázať), ponúka nápovedu k jednotlivým značkám a pod. Možnosti WML editorov sa samozrejme od programu k programu líšia. Teraz vám predstavím niekoľkých zástupcov tejto skupiny WAP softvéru.

Zaujímavým a našincovi určite zrozumiteľným programom bude WAPtor, pochádzajúci z českých krajín. Je to editor kombinovaný s prehliadačom.

WAPtor má lištu s ikonkami pre vkladanie najčastejších značiek, ktoré je možné vložiť aj pomocou menu. Farebne rozlišuje syntax jazyka a ku každej značke obsahuje krátky popis a jej vlastnosti. Po vytvorení WML stránky si ju klávesou F11 môžete prezrieť vo vstavanom prehliadači. Interný prehliadač ešte síce nie je to pravé orechové, takže by na ňom autori mohli popracovať, určitú predstavu o vašom dokumente vám ale určite ponúkne. Preto sa skôr hodí pre WAP vývojárov-začiatočníkov.

Tvorbu WML trocha inak realizuje program DotWAP, o ktorom jeho výrobca tvrdí, že je prvým vizuálnym WAP editorom na svete. Neprichádzate teda do kontaktu zo zdrojovým kódom, dokumenty tvoríte vytváraním deck-ov a kariet a vložením informácii (či už ide o text, obrázok alebo odkaz).

Okolo vizuálnych editorov (či WML alebo HTML) sa stále vedie búrlivá diskusia. Jedni ich úplne zavrhujú, pretože im tento softvér neposkytuje kontrolu nad zdrojovým kódom, iní tvrdia, že je lepšie sústrediť sa na obsah práce a nie postup. Ktokoľvek v tejto diskusii ťahá za dlhší koniec, DotWAP by som odporúčal snáď len užívateľom, ktorý si chcú vo voľnom čase pripraviť osobnú WAP prezentáciu a okamžite ju publikovať na Internete. Práve túto vlastnosť DotWAP môžem vyzdvihnúť, pretože program úzko spolupracuje so serverom TagTag.com, ktorý poskytuje hosting vašich WAP stránok zadarmo.

Snáď najvyšší komfort práce ponúkajú toolkity jednotlivých výrobcov WAP zariadení. Takéto programy spravidla v sebe zahrňujú vývojové prostredie s kvalitným editorom a prehliadačom (či skôr emulátrom vlastného zariadenia), často majú aj vlastný WAP server, takže vám umožnia testovanie vašich stránok v textovej aj binárnej (skompilovanej) podobe (čo je veľmi dôležité, ak chcete používať aj WMLScript). Ako ukážku som použil screenshot z aplikácie Ericsson WAP IDE 2.1.

Toľko teda k softvéru, ktorý môžete využívať pri vyvíjaní WAP stránok. Dúfam, že si na základe práve prečítaného budete môcť vybrať softvér pre vás najvhodnejší. Prehľad množstva WML editorov a WAP toolkitov nájte na stránkach AnywhereYouGo.com.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk