WAP a WML - Úvod k novému seriálu

Určite ste to slovko už čítali, alebo aspoň o ňom počuli. Technológia WAP, umožňujúca konektivitu k sieti Internet pre mobilné handheld zariadenia, ako napr. mobilné telefóny, si pomaly vydobíja svoje miesto na slnku. Stránok WAP je na Internete ako húb po daždi, a pomaličky sa aj na slovenskej scéne objavujú prví pionieri. Naši mobilní operátori prevádzku WAP síce ešte testujú, ale dá sa predpokladať, že od jej oficiálneho spustenia nás nedelí veľa času.

Treba sa preto vopred dobre pripraviť, a tak vám aj na našich stránkach budeme postupne prinášať základné informácie o tejto technológii.

Čo by ste už mali vedieť?

Ak sa chcete venovať WAPu a hypertextovému jazyku WML, nebude na škodu, ak méte aspoň základné poznatky jazyka HTML, JavaScriptu a XML. Najprv by asi bolo vhodné objasniť si najbežnejšie pojmy používané v súvislosti v WAPom. Tak teda:

Tak čo je vlastne WAP?

WAP je hlavný štandard pre informačné služby určené pre bezkáblové terminály, z ktorých tak vytvára komunikačné zariadenia schopné komunikovať s ďalšími prístrojmi a aplikáciami pracujúcimi pomocou tohto protokolu cez bozdrôtovú sieť. WAP je end-to-end aplikačný protokol, pomocou ktorého prebieha komunikácia medzi aplikačným serverom a klientom (mikroprehliadač zabudovaný v mobilnom telefóne podporujúci Wireless Application Protocol). Samotný server je WAPgateway (brána), ktorá obsluhuje požiadavky WAP klientov. Je teda založený na bežných štandardoch Intenetu (HTML, XML a TCP/IP). Pozostáva zo špecifikácií jazyka WML, WMLScriptu a špecifikácie WTAI (Wireless Telephony Application Interface). WAP bol zverejnený WAP Fórom, založeným v roku 1997 spoločnosťami Ericsson, Motorola, Nokia, a Unwired Planet. Práve tieto spoločnosti v súčasnosti v prevažnej miere ovládajú trh mobilnej komunukácie. Viac sa o špecifikácii štandardu WAP dočítate na stránkach WapFóra.

WAP Mikroprehliadače

WAP používa mikroprehliadače Internetu, integrované do malých bezdrôtových terminálov. Je to vlastne softvér s minimálnymi požiadavkami na hardvér, pamäť a CPU, ktorý zobrazuje informácie napísané v značkovacom jazyku WML a takisto dokáže interpretovať redukovanú verziu JavaScriptu, nazývanú WMLScript. WAP sa ale nevymedzuje len na bezdrôtové terminály. Pomocou rôznych WAP prehliadačom si môžete WML stránky prezerať aj na svojom desktope.

WAPgateway

WAPgateway je bránou komunikujúcou s klientom. Prepája dve rôzne siete a môže byť umiestnený jednak v telekomunikačnej alebo počítačovej sieti.

WML Markup Language

WML je značkovací jazyk reletívne podobný jazyku HTML. Používa sa na vytváranie stránok zobrazovaných vo WAP prehliadačoch. Stránky napísané vo WML sa nazývajú DECKS (slovenskými ekvivalentami by mohli byť doska, plošina). Decks sú zložené z jednotiek s názvom CARDS (karty). WML je definovaný ako XML 1.0 aplikácia, z čoho vyplývajú niektoré jeho vlastnosti (napr. striktné dodržiavanie syntaxu, na rozdiel od HTML). WML stránky však nezobrazíte na svojom bežnom prehliadači (Explorer či Navigator), potrebujete WML prehliadač, alebo emulátor nejakého WAP mobilu. Obmedzenia WML sú dané hlavne parametrami bezdrôtových teminálov, ako napr. rozlíšenie, veľkosť displeja a množstvo farieb, které je schopný zobraziť, ako aj rýchlosťou dátového toku, ktorá je pre GSM v súčasnosti 9.6 kBps.

Skriptovací jazyk WMLScript

WMLScript je skriptovací jazyk podobný JavaScriptu. Text skriptu však nie vnorený do WML stránky, stránka iba obsahuje odkaz na jeho zdrojový kód. WMLScript musí byť kompilovaný do bajtového kódu na strane servera predtým, ako je spustený vo WAP prehliadači.

Wireless Bitmap

Podobne ako HTML, aj WML umožňuje spestriť WML stránky obrázkami, pričom WML prehliadače môžu podporovať bežné internetové formáty (GIF a JPEG), minimálne však musia podporovať špeciálny formát WBMP. V praxi podporujú mobilné telefóny LEN tento formát. WBMP je 1-bitový obrázok, t. j. čierno-bieby. Pritom zdôrazňujem, že nejde o obrázok v odtieňoch šedej, ale každý pixel môže byť iba bialej alebo čiernej farby. Jeho rozlíšenie by sa malo pohybovať v rozmeroch maximálne do 100×70 pixelov. Je to preto, aby sa obrázok vošiel na displej mobilu celý a aby jeho veľkosť bola čo najmenšia (čo je pri danej prenosovej rýchlosti viac ako dôležité). V praxi teda do WBMP môžete uložiť len firemné logo, malý graf a pod.

Kde môžete WAP využiť?

Tak, základné pojmy by sme teda mali za sebou. Nabudúce si vytvoríme svoju prvú WML stránky a pozrieme na softvér spojený so slovkom WAP.

Developer,
Stiahnuté z Developer.sk