Inštalácia a konfigurácia php4

Veľa ľudí si nevie rady s inštaláciou php4. V nasledujúcom článku je opísaná inštalácia a konfigurácia php4 pod Windows a pod Linux. Po inštalácií treba ešte php integrovať do web servra (server apache aj IIS).
Inštalácia php4 pod Windows:

1. Rozbaľte distribúciu php4 pre Windows, ktorú ste stiahli zo servra http://www.php.net do nejakého adresára, napríklad c:\php4. Z vlastnej skúsenosti vám doporučujem neinštalovať php do adresára, ktorý v svojom názve obsahuje medzery, alebo iné netradičné znaky, ktoré by mohli spôsobiť problémy. (pozor na cesty v konfiguračných súboroch)

2. Po rozbalení by sa mal v adresári php4 nachádzať aj konfiguračný ini súbor php4.ini-dist alebo php4.ini-recommmended. Doporučený súbor php4.ini-recommended premenujte na php4.ini a skopírujte do adresára Windows (c:\windows, c:\win, c:\winnt, prípadne iný).

3. V súbore php4.ini treba nastaviť cestu k dll knižniciam prekladača php. Táto cesta sa nastavuje pri konfiguračnej direktíve extension_dir. Cestu nastavíme na c:\php4, prípadne inú (závisí od umiestnenia súborov php)

Ak sa vám podarilo php úspešne nainštalovať, stačí už len pridať podporu php do vášho web servra. Web server bude na základe nasledujúcich nastavení posielať všetky súbory s príponou php4, php, prípadne phtml prekladaču php na spracovanie. Php možno nainštalovať buď pod windowsáckej distribúcie apache, alebo do Internet Information Servra IIS od Microsoftu. Takéto riešenie nieje výhodné z hľadiska výkonnosti webu, pretože pre každý php skript sa musí spúštať osobitný php interpréter.

Podpora pre Apache (distribúcia win32):

V konfiguračnom súbore srm.conf, ktorý sa nachádza v adresári conf treba servru definovať, ktoré súbory má posielať prekladaču php na spracovanie:

ScriptAlias /php4/ "c:/php4/" AddType application/x-httpd-php4 .php4 .phtml .php Action application/x-httpd-php4 "/php4/php.exe"


Druhý riadok Addtype definuje pomocou prípony množinu súborov, ktoré majú vyť odoslané phpčku na spracovanie. Tretí riadok určuje aplikáciu, ktorá má tieto súbory (skripty) spracovať.


Podpora pre IIS3:

Inštalácia je zhodná pre Personal Web Server, aj pre výkonnejší Internet Information Server 3.0. Súčasťou distribúcie php je aj súbor php_iis_reg.inf. V súbore treba nastaviť cesty, kde je php nainštalované, a potom súbor nainštalovať vyvolaním menu INSTALL v prieskumníkovi. Všetky súbory a skripty, ktoré chceme spúštať musia mať nastavené právo READ a EXECUTE.


Inštalácia PHP na UNIX/LINUX:

Toto je najlepšie riešenie pre php, a ak chcete spravovať naozaj neľké projekty s množstvom prístupov, ani neuvažujte o inom riešení, ako o Linux+Apache+PHP. Na rozdiel od Windows-u, kde sa pre každý skript spúšta osobitný interpréter php, tu je php priamo zakompilované do jadra apache. Šetrí sa tak čas a systémové prostrieky. Okrem toho množstvo funkcií dokáže bežať iba v tejto konfigurácií. Ak sa vám nechce, neviete, alebo z iných dôvodov nemôžete skompilovať php do apacha, na servri http://www.php.net nájdete aj niekoľko predkompilovaných distribúcií pre rozne operačné systémy.

1. Najskôr si zaobstarajte zdrojové kódy všetkých súčastí, ktoré chcete dokopy skompilovať. Okrem zdrojákov php a apache môžete skompilovať aj niektoré doplnkové knižnice.

2. Najskôr skopírujte súbory obsahujúce zdrojové kódy apache (apache_?.?.?.tar.gz) a php (php-4.0.?.tar.gz) do adresára /usr/local/src.

3. Zdrojové kódy rozbaľte pomocou príkazov gunzip a tar.

gunzip apache_?.?.?.tar.gz tar xvf apache_?.?.?.tar gunzip php-4.0.?.taz.gz tar xvf php-4.0.?.tar

4. Pred kompiláciou php treba nastaviť konfiguračný skript apache:

cd apache_?.?.? ./configure –-prefix=/usr/local/apache

5. Prepneme sa do adresára, ktorý obsahuje zdrojové kódy.

cd ../php-4.0.?

6. Nakonfigurujeme spôsom kompilácie

./configure –-with-apache=../apache_?.?.?

7. Samotná kompilácia php sa spustí príkazmi:

make make install

8. Po konpilácií php sa môže skompilovať aj apache. Kedže php je súčasťou apache, najskôr treba kompilovať php, a potom ho spojiť spolu s apache, ktorý je phpčku "nadradený".

cd ../apache_?.?.? ./configure –-prefix=/usr/local/apache \ –-activate-module=src/modules/php4/libphp4.a

make make install


9. V adresári /usr/local/apache/sbin by sa mala nacházdať nová verzia démona httpd, než nahradíme starý daemon touto novou verziou, je nutné ho najskôr zastaviť. Odtavenie démona sa líši v závislosti od použitého operačného systému.

10. Podobne ako vo windows, aj v linuxe treba nastaviť konfiguračný subor sem.conf servra apache tak, aby správne obsluhoval stránky php. Konfiguračný súbor sa nachádza v adresári /usr/local/apache/etc

AddType application/x-httpd-php4 .php4 .php .phtml

11. Konfiguračný súbor php4.ini-recommended skopírujte do adresára /usr/local/lib

Apache by vám mal od tejto chvíle bežať spolu so servrom apache ako modul. Zostáva nastaviť cesty k html a php súborom v adresári httpd.conf

Dev, noemail@noemail.com
Stiahnuté z Developer.sk